QUY TRÌNH ĐẶT TIỆC & THANH TOÁN

  • Tư vấn khách hàng (Tư vấn hạng mục, báo giá theo yêu).
  • Nhận Book Cọc (Book cọc đặt ngày).
  • Khảo sát.
  • Lên hợp đồng (Thống nhất hợp đồng, hoàn chỉnh phần giá).
  • Ký hợp đồng (Không thay đổi, không hủy hạng mục, nếu hủy hoặc thay đổi mẫu sẽ mất phí 20% giá trị hạng mục đó).
  • Thanh toán đợt 2 (50% trên tổng giá trị HĐ bao gồm cọc trước sau khi ký HĐ 1 tuần).
  • Thanh toán đợt 3 (30% trên tổng giá trị HĐ, 80% hạng mục phát sinh trước 2 tuần ngày tổ chức).
  • Thanh toán đợt cuối (20% trên còn lại trên HĐ, 20% phụ lục phát sinh, 100% phát sinh ngoài phụ lục, thanh toán sau tiệc).